Ag + H2SO4 đặc nóng → Ag2SO4 + SO2 + H2O

Ag + H2SO4 đặc nóng → Ag2SO4 + SO2 + H2O

Xét thấy Ag là một kim loại hoạt động hóa học yếu, nó nằm sau hydro trong dãy điện hóa. Chính vì thế nó không đẩy hydro ra khỏi muối của nó là H2SO4 loãng (phản ứng trao đổi). Tuy nhiên H2SO4 đặc là một axit mạnh, nó có tính oxy hóa nên có xảy ra phản ứng, loại phản ứng là oxy hóa khử.

Mô tả thí nghiệm

Cho Ag vào ống nghiệm, tiếp theo cho vài giọt H2SO4 đặc vào.

Thấy có phản ứng tạo ra kết tủa màu nâu đỏ, tuy nhiên ở nhiệt độ thường phản ứng xảy ra rất chậm.

Lấy đèn dầu đun nóng ống nghiệm, lên tầm 80 độ C thấy phản ứng xảy ra mạnh hơn, thoát ra nhiều bọt khí.

Kết luận: phản ứng xảy ra mãnh liệt ở nhiệt độ cao và ngược lại.

Phương trình phản ứng

 Ag + H2SO4 đặc nóng ➡ Ag2SO4 + SO2 + H2O

Loại phản ứng: phản ứng oxy hóa khử vì lưu huỳnh từ trạng thái oxy hóa +6 xuống +4 trong SO2.