Al + H2SO4 đặc nóng → Al2(SO4)2 + SO2 + H20

Al + H2SO4 đặc nóng → Al2(SO4)2 + SO2 + H20

Al tác dụng rất chậm với dung dịch H2SO4 đặc, nguội

Với dung dịch H2SO4 đặc nóng, Al khử được S (6) xuống mức thấp hơn.

Trong ảnh trên ta thấy sản phẩm khử có SO2 và S.

Phương trình phản ứng

2Al + 6H2SO4 đặc nóng → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20

Cách cân bằng:

Sự oxh: 2Al → 2Al + 2x3e  2   1

Sự khử: S + 2e → S           6   3

Khi đun nóng mạnh hơn:

2Al + 4H2SO4 đặc nóng → Al2(SO4)2 + S + 4H20

Lưu ý: với H2SO4 đặc có nồng độ khác với video này thì hiện tượng có thể sẽ khác 

Lưu ý: đây là một phương trình thường gặp có nhiều cách xảy ra phản ứng và đặc biệt là khó cân bằng nên gặp nhiều trong các bài kiểm tra.