Al + H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + H2

Al + H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + H2

Thí nghiệm cho một lá nhôm mỏng vào dung dịch H2SO4 loãng. Ban đầu ta không thấy có phản ứng nhưng sau 5 phút thấy hiện tượng sủi bọt khí mạnh. Mức độ sủi bọt khí cũng phụ thuộc vào loại nhôm được đưa vào (bột nhôm xảy ra phản ứng nhanh nhất). Nếu nung nóng dung dịch thì phản ứng sẽ xảy ra nhanh hơn.

Dựa vào vị trí của Al trong dãy hoạt động hóa học của kim loại ta thấy Al là kim loại hoạt động trung bình. Al đứng sau hydro trong dãy, nên nó có thể đẩy được hydro ra khỏi các muối của nó.

Phương trình hóa học

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Kết luận

Al khử được dễ dàng H trong dung dịch H2SO4 loãng khi đun nóng cho khí H2. 

Ở nhiệt độ thấp, phản ứng xảy ra chậm hơn (Với acid khác điều này chưa chắc đúng)

Các bạn lưu ý hiện tượng xảy ra để nhớ phản ứng này kỹ hơn nhé. đây là một trong những phản ứng phổ biến thường gặp trong bài tập và kiểm tra.