Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi cân bằng phản ứng này nhé!

Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

Đầu tiên chúng ta liệt kê các phân tử trước và sau phản ứng, và tìm một công thức để giúp hai vế bằng nhau.

Chất phản ứng Sản phẩm

AL = 1
O = 3 + 4 = 7
H = 3 + 2 = 5
S = 1

Al = 2
O = 4(3) + 1 = 13
H = 2
S = 3

Bước 1: cân bằng Al trước bằng cách thêm 2 trước Al ở bên chất phản ứng

2Al(OH)3 + H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

Chất phản ứng Sản phẩm

AL = 2
O = (2)3 + 4 = 10
H = 2(3) + 2 = 8
S = 1

Al = 2
O = 4(3) + 1 = 13
H = 2
S = 3

Bước 2: sau khi Al đã cân bằng hai phía ta cân bằng tiếp đến lưu huỳnh bằng cách x 3 số lưu huỳnh bên chất phản ứng

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + H2O

Chất phản ứng Sản phẩm

AL = 2
O = (2)3 + (3)4 = 18
H = 2(3) + (3)2 = 12
S = 3

Al = 2
O = 4(3) + 1 = 13
H = 2
S = 3

Bước 3: sau khi Al và S đã cân bằng hết ở hai phía, ta cần bằng tiếp oxy bằng cách x 6 H2O

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O

Chất phản ứng Sản phẩm

AL = 2
O = (2)3 + (3)4 = 18
H = 2(3) + (3)2 = 12
S = 3

AL = 2
O = 4(3) + 6 = 18
H = 6(2) = 12
S = 3

Tới đây ta đã thấy phương trình đã cân bằng ở cả hai vế. Hy vọng cách cân bằng của tôi dễ hiểu với bạn. Đây là một phương trình khó cân bằng, thường xuyên gặp trong chương trình lớp 10.

Đây là bài tập của phần này các bạn hãy cố gắng giải để nhớ phương trình này hơn. Điều này giúp bạn làm các câu hỏi trắc nghiệm nhanh hơn