C + H2SO4 đặc, nóng → CO2 + SO2 + H2O

C + H2SO4 đặc, nóng

Chúng ta chắc đã thấy vô vàn thí nghiêm thú vị giữa các kim loại tác dụng với axit sunfuric (H2SO4) đặc nóng. Chỉ có vàng và bạch kim là không phản ứng với H2SO4 đặc nóng mà thôi. Tuy nhiên C (Carbon) là một phi kim, câu hỏi đặt ra là liệu C + H2SO4 có xảy ra phản ứng hay không, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé.

Mô tả thí nghiệm:

1.Cho một cục than chì C (Carbon) vào ống nghiệm.

2.Cho H2SO4 đặc vào ống nghiệm trên. Quan sát thấy có phản ứng dung dịch có bọt khí thoát ra. Ở nhiệt độ thường phản ứng xảy ra chậm.

3.Dùng đèn cồn đun nóng dung dịch. Thấy phản ứng xảy ra mạnh hơn.

Phương trình phản ứng:

C + 2H2SO4 đặc, nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O

Lý giải: 

- Carbon có tính khử

- H2SO4 đặc nóng có tính oxy hóa mạnh

- dẫn đến có phản ứng xảy ra.