CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

Cho canxi cacbonat tác dụng với dung dịch axit sunfuric. Người ta chuẩn bị sẵn một chiếc cốc có chứa canxi cacbonat sau đó cho thêm dung dịch axit sunfuric vào cốc.

Thấy hiện tượng sủi bọt khí mạnh, dung dịch không đổi màu.Người ta lấy một que diêm đang cháy để thử khí thoát ra, thấy que diêm bị tắt. Vì khí thoát ra là CO2 nên không duy trì được sự cháy.

PTHH: CaCO3 + H2SO4 → CaSO4 + CO2 + H2O

Cân bằng phương trình

Chất phản ứng Sản phẩm
H = 2
S = 1
O = 4 + 3 = 7
Ca = 1
C = 1

H = 2
S = 1
O = 4 + 1 + 2 = 7
Ca = 1
C = 1

Ta thấy số nguyên tử ở cả hai vế của phương trình đã bằng nhau nên không cần cân bằng.

Loại phản ứng

Ban đầu ta có CaCO3 + H2SO4= CaSO4 + H2CO3.

Vì chúng ta có hai kim loại thay thế lẫn nhau (đổi vị trí), nên loại phản ứng xảy ra là chuyển vị kép (AB + CD → AD + BC)

H2CO3 sau đó bị phân hủy thành CO2 + H2O, đây là phản ứng phân hủy (AB → A + B)