Phương thức mua vé
- Trực tiếp tại phòng vé
- Qua điện thoại: 02553.626.431 -  0941.626.431
- Qua Email: dangkyve.csk@gmail.com
- Form đặt vé trên website

Phương thức thanh toán
- Trực tiếp tại phòng vé
- Chuyển khoản: Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa:
+ 57010004341399 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển CN Quảng Ngãi;
+ 1021020809 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam CN Quảng Ngãi;
+ 4506201003938 Ngân hàng Agribank CN TP. Quảng Ngãi.

 

 

Form Đặt Vé Tàu

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15