Fe + H2SO4 đặc nóng dư → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Phương trình FE + H2SO4 đặc nóng là một trong những phương trình được gặp nhiều nhất trong các bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Lý do được đưa ra là Fe có hai hóa trị II và III và khi tác dụng với H2SO4 đặc nóng nó thể hiện hóa trị cao nhất để tạo ra Fe2(SO4)3 lần.

Tiếp theo đây là một phương trình rất khó cân bằng đòi hỏi học sinh phải học thuộc hoặc có kỹ năng cân bằng các phương trình hóa học một cách xuất sắc.

Thí nghiệm sắt tác dụng với H2SO4 đặc nóng

Cho một mẫu sắt vào ống nghiệm sau đó cho H2SO4 đặc vào, sau đó nung nóng dung dịch H2SO4 bằng đèn dầu.

Kết quả dung dịch chuyển sang màu vàng và có khí thoát ra.

Phương trình hóa học:

2Fe + 6H2SO4 đặc => Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Chú ý Fe bị thụ động trong dung dịch H2SO4 đặc nguội.

*Lưu ý quan trọng:

Phần này các em hãy chú ý học thật chậm vì sẽ gặp rất nhiều trong các câu hỏi trắc nghiệm. Có lẽ các em đã quá quen thuộc với việc Fe + H2SO4 đặc nóng sẽ ra Fe2(SO4)3 nhưng thực tế sẽ tùy trường hợp.

Nếu Fe (dư) tác dụng với H2SO4 đặc nóng: Fe2+ (lý do Fe (dư) sẽ tác dụng với Fe3+ để tạo thành Fe2+)

Nếu Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng (dư): Fe3+