Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Một phương trình không kém phổ biến hơn trong chương trình hóa lớp 12 đó chính là: Fe + H2SO4 loãng.

Ở đây có thể thấy Fe là kim loại hoạt động trung bình, nó đứng trước hydro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Chính vì thế nó có thể đẩy hydro ra khỏi muối của nó chính là H2SO4.

H2SO4 loãng chỉ được xem là một axit loại 1 (khá yếu).

Phương trình hóa học

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Ở đây Fe có hai hóa trị là II và III. Tuy nhiên H2SO4 loãng là một axit yếu nên chỉ có thể tạo ra muối Fe2+ mà thôi.

Lưu ý: đây cũng là phương trình hóa học thường gặp và quen thuộc cần học thuộc để làm các bài tập dễ hơn. Trong các kỳ thi trắc nghiệm ai là người tối ưu hóa thời gian tốt hơn sẽ có điểm cao hơn, vì thế đối với các phương trình như thế này cần ghi nhớ.