Fe + HNO3 đặc nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + H20

Fe là một kim loại hoạt động trung bình nó đứng trước hydro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Nên Fe có thể đẩy hydro ra khỏi muối của nó (HNO3). Fe có hai hóa trị là Fe2+ và Fe3+ khi tác dụng với HNO3 đặc nóng là một axit mạnh nên ra sản phẩm Fe3+ chính là Fe(NO3)3. Đồng thời khử N5+ xuống N4+, có sự thay đổi số oxy hóa nên đây là một phản ứng oxy hóa khử.

Mô tả thí nghiệm

Cho dung dịch HNO3 đặc 65% vào ống nghiệm, sau đó cho một cây đinh sắt vào. không thấy phản ứng, như vậy Fe bị thụ động trong HNO3 đặc nguội.

Tiến hành đun nóng ống nghiệm lên khoảng 50 độ C bắt đầu thấy phản ứng. Lên 80 độ C bắt đầu thấy phản ứng mãnh liệt, dung dịch chuyển chuyển sang màu nâu, khí thoát ra nhiều màu nâu đỏ.

Phương trình phản ứng

Fe bị thụ động khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội. Khi đun nóng, Fe tác dụng mãnh liệt với HNO3 đặc nguội cho muối Fe(NO3)3 và giải phóng khí NO2 màu nâu đỏ.

PTHH: Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H20

PT ion: Fe + 6H+ + 3NO3-  → Fe3+ + 3NO2 + 3H2O