BẢNG GIỜ TÀU CHẠY
NgàyTuyếnChuyếnGiờ ĐiTên TàuSố ghếThời gian chạy
26/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Siêu Tốc Hòa Bình
26/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Super Biển Đông
26/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn39:00An Vĩnh Express
26/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn411:00Super 2 Biển Đông
26/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn513:00Super Biển Đông
26/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn614:00Siêu Tốc Hòa Bình
26/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Super 2 Biển Đông
26/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn815:00An Vĩnh Express
27/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Chín Nghĩa 09
27/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Super 2 Biển Đông
27/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn311:00Super Biển Đông
27/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn411:00An Vĩnh Express
27/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn513:00Chín Nghĩa 09
27/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn613:00Super 2 Biển Đông
27/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn714:00Siêu Tốc Hòa Bình
27/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn815:00An Vĩnh Express
27/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn915:00Super Biển Đông
28/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Siêu Tốc Hòa Bình 2
28/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Super Biển Đông
28/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Siêu Tốc Hòa Bình
28/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn411:00An Vĩnh Express
28/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn511:00Super 2 Biển Đông
28/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn613:00Super Biển Đông
28/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn714:00An Vĩnh Express
28/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Siêu Tốc Hòa Bình
28/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn915:00Super 2 Biển Đông
29/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn17:30An Vĩnh Express
29/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Chín Nghĩa 09
29/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Super Biển Đông
29/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn410:00Siêu Tốc Hòa Bình
29/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn511:00An Vĩnh Express
29/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn611:00Super 2 Biển Đông
29/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn713:00Chín Nghĩa 09
29/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn813:00Super Biển Đông
29/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn914:00Super 2 Biển Đông
29/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn1014:00An Vĩnh Express
29/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn1115:00Siêu Tốc Hòa Bình
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super 2 Biển Đông
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Siêu Tốc Hòa Bình
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Chín Nghĩa 09
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn49:00An Vĩnh Express
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn510:00Siêu Tốc Hòa Bình 2
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn611:00An Vĩnh Express
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn711:00Super Biển Đông
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn813:00Super 2 Biển Đông
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn914:00Chín Nghĩa 09
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn1014:00Super Biển Đông
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn1115:00Super 2 Biển Đông
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn1215:00An Vĩnh Express
30/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn1315:00Siêu Tốc Hòa Bình
31/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super 2 Biển Đông
31/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Siêu Tốc Hòa Bình
31/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn311:00An Vĩnh Express
31/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn411:00Super Biển Đông
31/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn513:00Super 2 Biển Đông
31/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn614:00Super Biển Đông
31/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn714:00An Vĩnh Express
31/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Siêu Tốc Hòa Bình 2
31/05/2020Sa Kỳ - Lý Sơn915:00Super 2 Biển Đông

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15