BẢNG GIỜ TÀU CHẠY
NgàyTuyếnChuyếnGiờ ĐiTên TàuSố ghếThời gian chạy
13/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30An Vĩnh Express
13/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn27:30Chín Nghĩa 09
13/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn39:10Super Biển Đông
13/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30An Vĩnh Express
13/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn510:30Super 2 Biển Đông
13/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn611:30Chín Nghĩa 09
13/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn713:30Super Biển Đông
13/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn814:10An Vĩnh Express
13/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn915:00Super 2 Biển Đông
14/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Chín Nghĩa 09
14/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn27:30An Vĩnh Express
14/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn38:00Super Biển Đông
14/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:00Super 2 Biển Đông
14/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn59:30An Vĩnh Express
14/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn610:30Super Biển Đông
14/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn711:30Chín Nghĩa 09
14/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn813:30Super 2 Biển Đông
14/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn914:10An Vĩnh Express
14/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1014:30Super Biển Đông
15/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30An Vĩnh Express
15/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn27:30Chín Nghĩa 09
15/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn38:00Super 2 Biển Đông
15/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:00Super Biển Đông
15/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn59:30An Vĩnh Express
15/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn610:30Super 2 Biển Đông
15/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn711:30Chín Nghĩa 09
15/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn813:30Super Biển Đông
15/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn914:10An Vĩnh Express
15/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1015:00Super 2 Biển Đông
16/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30An Vĩnh Express
16/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn28:00Chín Nghĩa 09
16/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn38:30Super Biển Đông
16/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30An Vĩnh Express
16/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn510:30Super Biển Đông
16/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn611:30Chín Nghĩa 09
16/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn713:30Super 2 Biển Đông
16/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Super Biển Đông
17/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30An Vĩnh Express
17/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn28:00Chín Nghĩa 09
17/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn38:30Super Biển Đông
17/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30An Vĩnh Express
17/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn510:30Super 2 Biển Đông
17/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn611:30Chín Nghĩa 09
17/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn713:30Super Biển Đông
17/09/2019Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Super 2 Biển Đông

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15