BẢNG GIỜ TÀU CHẠY
NgàyTuyếnChuyếnGiờ ĐiTên TàuSố ghếThời gian chạy
11/10/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30An Vĩnh Express
15/10/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30An Vĩnh Express
18/10/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30Super Biển Đông
20/10/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:30Super Biển Đông
21/10/2021Sa Kỳ - Lý Sơn110:00Super Biển Đông
22/10/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30Super Biển Đông
25/10/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30Chín Nghĩa 09
29/10/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30Chín Nghĩa 09
01/11/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30Siêu tốc Hòa Bình
05/11/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30Siêu tốc Hòa Bình
08/11/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30Super 2 Biển Đông
12/11/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30Super 2 Biển Đông
15/11/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30Siêu tốc Hòa Bình 2
19/11/2021Sa Kỳ - Lý Sơn114:30Siêu tốc Hòa Bình 2

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15