BẢNG GIỜ TÀU CHẠY
NgàyTuyếnChuyếnGiờ ĐiTên TàuSố ghếThời gian chạy
20/11/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00Super Biển Đông
20/11/2020Sa Kỳ - Lý Sơn215:00Super Biển Đông
21/11/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00Chín Nghĩa 09
21/11/2020Sa Kỳ - Lý Sơn215:00Siêu Tốc Hòa Bình 2
22/11/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00Siêu Tốc Hòa Bình
22/11/2020Sa Kỳ - Lý Sơn215:00Siêu Tốc Hòa Bình

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15