BẢNG GIỜ TÀU CHẠY
NgàyTuyếnChuyếnGiờ ĐiTên TàuSố ghếThời gian chạy
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super Biển Đông
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Siêu Tốc Hòa Bình
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn310:00Chín Nghĩa 09
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn411:30An Vĩnh Express
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn512:30Siêu Tốc Hòa Bình 2
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn613:30Super 2 Biển Đông
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn714:30Super Biển Đông
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn815:30Siêu Tốc Hòa Bình
04/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00An Vĩnh Express
04/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:30Siêu Tốc Hòa Bình
04/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn311:30An Vĩnh Express
04/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn413:00Siêu Tốc Hòa Bình
04/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn515:00An Vĩnh Express
05/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super Biển Đông
05/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:30Super 2 Biển Đông
05/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn311:30Super Biển Đông
05/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn413:30Super 2 Biển Đông
05/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn515:30Super Biển Đông
06/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Chín Nghĩa 09
06/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn211:30Siêu Tốc Hòa Bình 2
06/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn313:30Chín Nghĩa 09
06/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn415:00Siêu Tốc Hòa Bình 2
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Siêu Tốc Hòa Bình
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn28:30An Vĩnh Express
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn39:30Siêu Tốc Hòa Bình
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn410:30An Vĩnh Express
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn511:30Siêu Tốc Hòa Bình
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn613:30An Vĩnh Express
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Siêu Tốc Hòa Bình
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super 2 Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Super Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn310:00Super 2 Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn411:00Super Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn513:00Super 2 Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn614:00Super Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Super 2 Biển Đông
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn17:30An Vĩnh Express
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn28:30Siêu Tốc Hòa Bình
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn39:30An Vĩnh Express
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn410:30Siêu Tốc Hòa Bình
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn511:30An Vĩnh Express
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn613:00Siêu Tốc Hòa Bình
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn714:00An Vĩnh Express
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Siêu Tốc Hòa Bình

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15