BẢNG GIỜ TÀU CHẠY
NgàyTuyếnChuyếnGiờ ĐiTên TàuSố ghếThời gian chạy
22/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00Super 2 Biển Đông
22/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn215:00Super 2 Biển Đông
23/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00Chín Nghĩa 09
23/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn215:00An Vĩnh Express
24/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00Siêu Tốc Hòa Bình
24/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn215:00Siêu Tốc Hòa Bình
25/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00An Vĩnh Express
25/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn215:00An Vĩnh Express
26/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00Super Biển Đông
26/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn211:30Super Biển Đông
26/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn315:00Super Biển Đông
27/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00Super 2 Biển Đông
27/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn211:30Super 2 Biển Đông
27/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn315:00Super 2 Biển Đông
28/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00Chín Nghĩa 09
28/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn215:00Super Biển Đông
29/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00Siêu Tốc Hòa Bình
29/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn215:00Siêu Tốc Hòa Bình
30/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn19:00An Vĩnh Express
30/09/2020Sa Kỳ - Lý Sơn215:00An Vĩnh Express

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15