1. Vị trí

1.1. Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ban Quản lý là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.
Vị trí tự nhiên: Cảng Sa Kỳ nằm tại tọa độ: 15°12'40"N 108°55'6"E thuộc luồng Cảng Sa Kỳ, là đầu tuyến duy nhất nối từ bờ ra đảo Lý Sơn có chiều dài cầu cảng 106m, diện tích cầu, sân bãi gần 7.500 m2. Vị trí cảng nằm tại điểm cuối của quốc lộ 24B nối từ trung tâm thành phố Quảng Ngãi xuống, nằm sát đường dân sinh của thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
1.2. Trụ sở Ban Quản lý đặt tại cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chức năng

Ban Quản lý có chức năng quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng cảng, tài sản được nhà nước giao, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

Ban Quản lý gồm 1 Giám đốc, 2 Phó Giám đốc và 3 phòng chuyên môn:
- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp,
- Phòng khai thác dịch vụ hàng hóa ,
- Phòng khai thác dịch vụ hành khách.

4. Nguồn tài chính

4.1. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ cảng biển và dịch vụ hợp pháp khác; khoản thu từ hoa hồng bán vé tàu khách; thu từ việc cho thuê khai thác một phần kết cấu hạ tầng cảng, kho tàng, sân bãi, nhà ga, cầu cảng và tài sản khác được nhà nước giao theo quy định của pháp luật.
4.2. Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí
4.3. Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên do nhà nước đặt hàng (nếu có), gồm:
a) Kinh phí được cấp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
b) Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao.
4.4. Nguồn thu từ hoạt động khác (nếu có), gồm:
a) Tiền lãi được chia từ các hoạt động liên doanh, liên kết.
b) Lãi tiền gửi ngân hàng.
c) Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
4.5. Nguồn khác, gồm:
a) Nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, vốn huy động của viên chức, lao động trong đơn vị.
b) Nguồn vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15