Kim loại mềm nhất là nguyên tố nào?

Câu hỏi: Kim loại mềm nhất là nguyên tố nào?

 A. Bạch kim

 B. Bạc

 C. Sắt

 D. Nhôm

Đáp án đúng là B. Bạc

Gợi ý: bạn nên có kiến thức cơ bản về độ cứng vật liệu theo thang Mohs rồi cắt cứ vào tính chất dẻo của kim loại mà nghĩ ra đáp án. Độ mềm không gì khác ngoài khả năng dễ dàng tạo khuôn, cắt, nén hoặc gấp của nó.

Trả lời:

Độ mềm của kim loại đề cập đến khả năng vật liệu kim loại dễ dàng thôi qua sự thâm nhập của vật cứng. Khi được hỏi kim loại nào mềm nhất trong số bạch kim, bạc, sắt và nhôm. Để giải quyết câu hỏi này, chúng ta phải xác định thang đo độ cứng Mohs của vật liệu. Thang đo Mohs về độ cứng của khoáng chất dựa trên đặc tính chống trầy xước của khoáng chất thông qua khả năng vật liệu cứng hơn làm trầy xước vật liệu mềm hơn.

Bạn nên nhớ một số dữ liệu để giải quyết câu hỏi kim loại nào mềm nhất. Độ cứng của xesi và rubidi là 0,2-0,3 (theo độ cứng Mohs). Độ cứng của liti, natri, kali là 0,5-0,6 và của talc là 1. Độ cứng của vàng, bạc, nhôm, kẽm, lantan, xeri, tia nằm trong khoảng 2,5-3 và của bạch kim là 3,5. Độ cứng của sắt là 4.

Do đó, chúng tôi kết luận rằng sắt cứng nhất trong số chúng. Vì độ cứng của nhôm và bạc nằm trong khoảng 2,5-3 nên chúng ta sẽ đi vào phân tích chi tiết về độ cứng Mohs và kết luận rằng độ cứng của Nhôm là 2,75 và của bạc là 2,5. Do đó, từ đây, chúng tôi kết luận rằng bạc là kim loại mềm nhất trong số các tùy chọn đã cho.

Do đó, Lựa chọn B. Bạc là câu trả lời đúng.

Ghi chú:

* Caesium là kim loại mềm nhất với độ cứng Mohs là 0,2.

* Hãy luôn nhớ rằng, độ cứng của vàng, bạc, nhôm, kẽm, lantan, xeri, jet nằm trong khoảng 2,5-3 và của bạch kim là 3,5 (theo độ cứng Mohs).

* Luôn nhớ rằng Bạc mềm hơn Nhôm.