Liên hệ Cảng Sa Kỳ

BQL Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa
Add: Cảng Sa Kỳ, Xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi
Tel: 02553.626.431-Tel: 0941.626.431
-Tel: Email: dangkyve.csk@gmail.com

 

Liên hệ đặt bảng quảng cáo trên website, trong nhà ga hoặc ngoài trời tại cảng Sa Kỳ, Vui lòng liên hệ: 0989.399.338 

 

 

 


Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15