Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

Mô tả thí nghiệm

Cho lá Magie vào ống nghiệm cho vào vào giọt h2so4 loãng. Ở đây magie là kim loại mạnh, axit sunfuric xét về tính axit cũng là axit mạnh.

Chính vì thế phản ứng hóa học diễn ra rất mạnh. Khác với kẽm khối lượng riêng của nó lớn nên sẽ nóng ở dưới đáy, magie khối lượng riêng nhỏ hơn nên phản ứng ở phần trên của ống nghiệm.

Phản ứng này diễn ra mạnh hơn nhiều so với phản ứng giữa kẽm và axit, sờ vào ống nghiệm thấy nhiệt độ rất nóng, lá magie bị mòn dần.

Muối Mg(SO4) là một muối không màu nên ta thu được dung dịch không màu.

Phương trình hóa học Mg H2SO4 loãng

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2

Loại phương trình: phản ứng thay thế

Lý giải: phương trình này xảy ra phản ứng lý do là Mg đứng trước Hydro trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Chính vì thế Mg có thể đẩy Hydro ra khỏi muối của nó và tạo thành khí H2.

Trong phản ứng có thể thấy S từ oxy hóa +6 chuyển sang S +6 nên không có sự thay đổi oxy hóa, nên không phải phản ứng oxy hóa khử.