Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa: Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

Trong quý III năm 2021, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp nên ảnh hưởng lớn đến hoạt động cung cấp dịch vụ tại cảng Sa Kỳ; đặc biệt trong tháng 7/2021, đoạn đường chính ra, vào cảng Sa Kỳ bị phong tỏa để phòng, chống dịch và từ ngày 11/8/2021 đến nay, cảng Sa Kỳ tạm dừng lập thủ tục cho người dân trong và ngoài tỉnh đến huyện đảo Lý Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ viên chức, lao động Ban Quản lý đã nỗ lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải phục vụ nhân dân, cán bộ, lao động sinh sống, làm việc tại huyện đảo Lý Sơn.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2021

Trong quý III, đã tổ chức 284 chuyến tàu, vận chuyển 19.361 tấn hàng hóa các loại, 2.663 lượt hành khách là người dân Lý Sơn, cán bộ, lực lượng vũ trang … đi công tác, thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Ngoài ra, Ban Quản lý cảng đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền, cụ thể như: xây dựng Phương án bố trí viên chức, lao động làm việc trong thời gian giãn cách xã hội theo Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; liên hệ các cơ quan chức năng tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho viên chức và người lao động làm việc tại cảng Sa Kỳ; thường xuyên tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực cảng Sa Kỳ thực hiện nghiêm túc “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế” và thực hiện nghiêm túc phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cảng Sa Kỳ đã ban hành.

Bên cạnh đó, quán triệt viên chức, lao động thực hiện nghiêm các biện pháp đặc thù nhằm kiểm soát dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô và tổ chức, cá nhân có nhu cầu ra, vào cảng Sa Kỳ trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, triển khai việc cấp giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội cho viên chức, lao động Ban Quản lý theo đúng mẫu của UBND tỉnh và quán triệt viên chức, lao động thực hiện nghiêm túc phương án “một cung đường 2 điểm đến”.

Ảnh: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng hóa tại cảng Sa Kỳ

Nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng tại cảng biển cảng Sa Kỳ, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải, chủ phương tiện tổ chức vận tải hành khách, hàng hóa trong thời gian áp dụng các biện pháp đặc thù phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tại cảng, chính quyền địa phương tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; triển khai công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn năm 2021.

Tổ chức công tác tổng kết năm 2021; qua đó, nghiêm túc đánh giá những hạn chế trong việc tổ chức hoạt động cung cấp dịch vụ tại cảng biển trong các thời điểm khó khăn do dịch, bệnh, thiên tai,…; đồng thời, xây dựng phương án khôi phục hoạt động cung cấp dịch vụ trong thời gian đến phù hợp với tình hình thực tế./.

                                                BQLC&CVĐTNĐ

Bài viết liên quan