Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa: Phối hợp khai thác nguồn hàng lỏng (Dầu Do) từ tàu biển.

 Trong điều kiện hạn chế về độ sâu hiện tại của luồng hàng hải vào cảng Sa Kỳ (hiện tại chỉ còn 2,2 mét). Cảng Sa Kỳ vẫn duy trì tổ chức khai thác nguồn hàng từ tàu biển; nhằm mở rộng và tăng lưu lượng hàng hóa thông qua cảng đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp.

Tàu Hải Hà 18 bơm rót dầu tại cảng Sa Kỳ
Tổ chức tiếp nhận tàu biển

 

Vượt qua những khó khăn về năng lực cầu Cảng, trong tháng 7 và  8 vừa qua, Cảng Sa Kỳ đã tiếp nhận 04 chuyến tàu biển (tàu chở dầu) Tàu Hải Hà 18 thuộc Công ty TNHH vận tải thuỷ bộ Hải Hà, có trọng tải 948,5 tấn; chiều dài 59,2 m; chiều rộng 10,2 m; mớn nước 2,8 m; mỗi chuyến tàu vận chuyển từ 700 tấn đến 800 tấn Dầu DO. Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa đã phối hợp với Trực ban Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tại Sa Kỳ xây dựng kế hoạch cụ thể để tiếp nhận và tổ chức làm hàng thuận lợi và an toàn, bên cạnh đó không làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức phục vụ hoạt động vận tải trên tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn, nhất là trong dịp Lễ Quốc Khánh 02/9/2019.

CẢNG SA KỲ.

 

 

 

Bài viết liên quan