Cảng Sa kỳ: Duy trì thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải hàng hóa tại Cảng

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam tại Công văn số 2265/CHHVN-TTHH, ngày 26/6/2019 về việc “Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ tại các cảng biển”,công văn số 364/CVHHQNg-TTATANHH ngày 03/7/2019 của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi về việc tuân thủ quy định pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ đối với các cảng; Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa đã ban hành văn bản số 189/BQLC&CV ngày 10/7/2019 về việc duy trì thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải tại Cảng Sa Kỳ, trong đó tiếp tục quán triệt đến viên chức và người lao động của Ban Quản lý, Đội công nhân bốc  xếp, các chủ phương tiện, lái xe tăng cường công tác kiểm soát tải trọng khi phương tiện ô tô tham gia vận tải hàng hóa ra, vào cảng, tuân thủ nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải và các quy định pháp luật về xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông đường bộ và quy định kiểm soát tải trọng phương tiện của Ban Quản lý tại Cảng Sa Kỳ.

Hoạt động kiểm đếm, làm hàng tại cầu cảng

Thời gian qua, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của cảng còn hạn chế, khó khăn, nhất là việc kiểm soát tải trọng đối với các phương tiện vận tải hàng hóa vào cảng nhưng với tinh thần và trách nhiệm của viên chức và người lao động Ban Quản lý, Đội công nhân bốc xếp và các chủ phương tiện, lái xe nhìn chung đều chấp hành nghiêm túc các quy định kiểm soát tải trọng tại cảng. Ban Quản lý tuyệt đối không giải quyết xe vi phạm tải trọng ra khỏi cảng; đến thời điểm hiện tại chưa có trường hợp nào vi phạm về kiểm soát tải trọng tại cảng Sa Kỳ.

CẢNG SA KỲ.

 

 

 

 

Bài viết liên quan