Cảng Sa Kỳ: Kết quả thực hiện tháng 8 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021

Trong tháng 8/2021, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp, cảng Sa Kỳ tạm dừng lập thủ tục cho người dân trong và ngoài tỉnh đến huyện đảo Lý Sơn từ ngày 11/8/2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh nên hoạt động cung cấp dịch vụ cảng biển bị ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ viên chức, lao động đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải phục vụ nhân dân, cán bộ, lao động sinh sống, làm việc tại huyện đảo Lý Sơn.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2021

Qua đó, đã tổ chức 120 chuyến tàu, vận chuyển 6.136 tấn hàng hóa các loại, 1.608 lượt hành khách là người dân Lý Sơn hết thời hạn cách ly trở về địa phương và cán bộ, viên chức, công nhân lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… đi công tác, công vụ, thi công các dự án, công trình trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Ngoài ra, Ban Quản lý cảng đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cấp thẩm quyền. Trọng tâm là tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tại cảng và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trước và trong khu vực cảng; thực hiện kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào cảng, áp dụng nghiêm các biện pháp đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19 tại cảng Sa Kỳ.

Ảnh: Hoạt động vận tải hàng hóa tại cảng Sa Kỳ

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng tại cảng biển cảng Sa Kỳ, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải, chủ phương tiện tổ chức vận tải hành khách, hàng hóa trong thời gian áp dụng các biện pháp đặc thù phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tại cảng, chính quyền địa phương tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; triển khai công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn năm 2021.

BQL CẢNG VÀ CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA.

Bài viết liên quan