Cảng Sa Kỳ: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

Chung tay cùng với cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ môi trường sống hiện nay; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 2495/SGTVT-VP ngày 26/9/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019; Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp của VCLĐ và nhân dân tại khu vực cảng Sa Kỳ, cụ thể sau:

Tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho viên chức và người lao động của Ban Quản lý và Đoàn Thanh niên về các hoạt động bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch năm 2019, tập trung vào chủ đề chống rác thải nhựa, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Treo băng rôn trước trụ sở đơn vị, có nội dung “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần” nhằm tuyên truyền sâu rộng đến khách hàng và nhân dân cùng đồng hành bảo vệ môi trường.

Treo băng rol tuyên truyền tại trụ sở làm việc của Ban Quản lý

Đoàn Thanh niên tổ chức đợt ra quân thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nhựa và túi nilon tại khu vực bến cảng Sa Kỳ và các khu vực ven bờ nhằm khuyến khích khách hàng và nhân dân cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon cũng như thói quen vứt rác bừa bãi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường.

CẢNG SA KỲ.

Bài viết liên quan