Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2

Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2

Mô tả thí nghiệm:

Kim loại kẽm ở dạng viên và axit sunfuric (H2SO4) cho viên kẽm vào ống nghiệm sau đó ta nhỏ H2SO4 vào.

Ta thấy có bọt khí không màu thoát ra, khí này là khí hydro, phản ứng xảy ra rất mạnh.

Một thời gian ta sờ ống nghiệm thấy nóng lên, muối kẽm thu được là dung dịch không có màu. 

Lý giải:

Dựa theo vị trí của Kẽm (Zn) trong dãy hoạt động hóa học của kim loại. Ta thấy Zn là một kim loại hoạt động khá mạnh, nó đứng trước hydro trong chuỗi phản ứng, đứng ở gần đầu dãy. Chính vì thế nó có thể đẩy hydro dễ dàng ra khỏi các axit yếu như H2SO4 loãng hay HCl.

Tổng kết:

Có 3 hiện tượng diễn ra.

1.Khí không màu thoát ra từ bề mặt tiếp xúc của viên kẽm và dung dịch axit.

2.Phản ứng tỏa nhiệt.

3.Viên kẽm mòn dần theo thời gian. sau khi phản ứng xong thu được dung dịch không có màu.

Đây là các đặc trưng của lá kim loại tác dụng với axit.

pthh: Zn + H2SO4 loãng → ZnSO4 + H2