GIỜ TÀU HÔM NAY

NgàyTuyếnChuyếnGiờ ĐiTên TàuSố ghếThời gian chạy
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Chín Nghĩa 09
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn27:30Super Biển Đông
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn38:00Super 2 Biển Đông
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn48:30An Vĩnh Express
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn59:30Chín Nghĩa Express 07
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn69:30Super Biển Đông
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn710:10An Vĩnh Express
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn810:30Super 2 Biển Đông
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn910:30Chín Nghĩa 09
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1012:10An Vĩnh Express
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1112:30Chín Nghĩa Express 07
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1213:00Super Biển Đông
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1314:00Super 2 Biển Đông
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1414:30An Vĩnh Express
17/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1515:00Super Biển Đông
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Chín Nghĩa 09
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn27:30Super 2 Biển Đông
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn38:30Chín Nghĩa Express 07
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn48:40An Vĩnh Express
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn59:00Super Biển Đông
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn69:30Chín Nghĩa 09
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn710:00Super 2 Biển Đông
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn811:00Super Biển Đông
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn911:30Chín Nghĩa 09
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1012:10An Vĩnh Express
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1112:30Chín Nghĩa Express 07
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1213:00Super 2 Biển Đông
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1313:50An Vĩnh Express
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1414:00Super Biển Đông
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1515:00Super 2 Biển Đông
18/08/2019Sa Kỳ - Lý Sơn1615:30An Vĩnh Express

Xem thêm

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TỪ CẢNG SA KỲ ĐI LÝ SƠN

(Áp dụng từ ngày 01/01/2019 - Đơn giá đồng/vé/lượt)

Hành khách thuộc đối tượng được giảm giá vé phải xuất trình giấy tờ chứng minh hợp lệ theo quy định

Tên tàuSố GhếGiá véNgười cao tuổiCán bộ, người dân Lý SơnNgười cao tuổi Lý SơnNgười khuyết tật 
Lý Sơn150148.000126.000120.000115.000111.000
An Vĩnh 0478168.000143.000155.000132.000126.000
An Vĩnh Express152178.000151.000165.000140.000134.000
Chín Nghĩa Express 07 168178.000151.000165.000140.000134.000
Chín Nghĩa 09 280178.000151.000165.000140.000134.000
Super Biển Đông139178.000151.000165.000140.000134.000
Super 2 Biển Đông152178.000151.000165.000140.000134.000

 

 

 

 

 

 

Tin Tức

Video

Hình ảnh

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15