GIỜ TÀU HÔM NAY

NgàyTuyếnChuyếnGiờ ĐiTên TàuSố ghếThời gian chạy
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super Biển Đông
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Siêu Tốc Hòa Bình
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn310:00Chín Nghĩa 09
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn411:30An Vĩnh Express
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn512:30Siêu Tốc Hòa Bình 2
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn613:30Super 2 Biển Đông
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn714:30Super Biển Đông
03/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn815:30Siêu Tốc Hòa Bình
04/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00An Vĩnh Express
04/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:30Siêu Tốc Hòa Bình
04/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn311:30An Vĩnh Express
04/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn413:00Siêu Tốc Hòa Bình
04/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn515:00An Vĩnh Express
05/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super Biển Đông
05/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:30Super 2 Biển Đông
05/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn311:30Super Biển Đông
05/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn413:30Super 2 Biển Đông
05/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn515:30Super Biển Đông
06/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Chín Nghĩa 09
06/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn211:30Siêu Tốc Hòa Bình 2
06/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn313:30Chín Nghĩa 09
06/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn415:00Siêu Tốc Hòa Bình 2
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Siêu Tốc Hòa Bình
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn28:30An Vĩnh Express
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn39:30Siêu Tốc Hòa Bình
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn410:30An Vĩnh Express
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn511:30Siêu Tốc Hòa Bình
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn613:30An Vĩnh Express
07/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Siêu Tốc Hòa Bình
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super 2 Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Super Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn310:00Super 2 Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn411:00Super Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn513:00Super 2 Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn614:00Super Biển Đông
08/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Super 2 Biển Đông
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn17:30An Vĩnh Express
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn28:30Siêu Tốc Hòa Bình
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn39:30An Vĩnh Express
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn410:30Siêu Tốc Hòa Bình
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn511:30An Vĩnh Express
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn613:00Siêu Tốc Hòa Bình
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn714:00An Vĩnh Express
09/05/2021Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Siêu Tốc Hòa Bình

Xem thêm

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TỪ CẢNG SA KỲ ĐI LÝ SƠN

(Áp dụng từ ngày 01/01/2019 - Đơn giá đồng/vé/lượt)

Hành khách thuộc đối tượng được giảm giá vé phải xuất trình giấy tờ chứng minh hợp lệ theo quy định

Tên tàuSố GhếGiá véNgười cao tuổiCán bộ, người dân Lý SơnNgười cao tuổi Lý SơnNgười khuyết tật 
An Vĩnh Express152178.000151.000165.000140.000134.000
Chín Nghĩa 09 233178.000151.000165.000140.000134.000
Super Biển Đông139178.000151.000165.000140.000134.000
Super 2 Biển Đông152178.000151.000165.000140.000134.000
Siêu Tốc Hòa Bình152178.000151.000165.000140.000134.000
Siêu Tốc Hòa Bình 2150158.000134.000145.000123.000119.000

 

 

 

 

 

 

Tin Tức

Video

Hình ảnh

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15