GIỜ TÀU HÔM NAY

NgàyTuyếnChuyếnGiờ ĐiTên TàuSố ghếThời gian chạy
11/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30An Vĩnh Express
11/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn28:45Chín Nghĩa 09
11/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn39:30Super Biển Đông
11/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn410:30Super 2 Biển Đông
11/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn513:30Super Biển Đông
11/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn615:00Super 2 Biển Đông
12/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30An Vĩnh Express
12/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn27:30Super Biển Đông
12/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn38:45Chín Nghĩa 09
12/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30Super 2 Biển Đông
12/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn510:00An Vĩnh Express
12/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn613:30Super 2 Biển Đông
12/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn714:10Chín Nghĩa 09
12/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Super Biển Đông
13/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30An Vĩnh Express
13/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn27:30Super 2 Biển Đông
13/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Chín Nghĩa 09
13/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30Super Biển Đông
13/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn512:10An Vĩnh Express
13/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn613:30Super Biển Đông
13/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn715:00An Vĩnh Express
13/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Super 2 Biển Đông
14/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super Biển Đông
14/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn28:45An Vĩnh Express
14/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Chín Nghĩa 09
14/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30Super 2 Biển Đông
14/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn513:30Super 2 Biển Đông
14/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn615:00An Vĩnh Express
14/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Super Biển Đông
15/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super 2 Biển Đông
15/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn29:00An Vĩnh Express
15/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Chín Nghĩa 09
15/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30Super Biển Đông
15/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn513:30Super Biển Đông
15/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn615:00An Vĩnh Express
15/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Super 2 Biển Đông
16/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super Biển Đông
16/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Chín Nghĩa 09
16/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn39:00An Vĩnh Express
16/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30Super 2 Biển Đông
16/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn513:30Super 2 Biển Đông
16/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn615:00An Vĩnh Express
16/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Super Biển Đông
17/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super 2 Biển Đông
17/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn29:00An Vĩnh Express
17/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Chín Nghĩa 09
17/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30Super Biển Đông
17/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn513:30Super Biển Đông
17/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn615:00An Vĩnh Express
17/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Super 2 Biển Đông
18/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super Biển Đông
18/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn29:00An Vĩnh Express
18/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Chín Nghĩa 09
18/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30Super 2 Biển Đông
18/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn513:30Super 2 Biển Đông
18/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn615:00An Vĩnh Express
18/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Super Biển Đông
19/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super 2 Biển Đông
19/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn28:20An Vĩnh Express
19/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Chín Nghĩa 09
19/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30Super Biển Đông
19/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn510:00An Vĩnh Express
19/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn613:30Super Biển Đông
19/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn715:00An Vĩnh Express
19/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Super 2 Biển Đông
20/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super Biển Đông
20/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn29:00An Vĩnh Express
20/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Chín Nghĩa 09
20/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn49:30Super 2 Biển Đông
20/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn513:30Super 2 Biển Đông
20/10/2019Sa Kỳ - Lý Sơn615:00Super Biển Đông

Xem thêm

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TỪ CẢNG SA KỲ ĐI LÝ SƠN

(Áp dụng từ ngày 01/01/2019 - Đơn giá đồng/vé/lượt)

Hành khách thuộc đối tượng được giảm giá vé phải xuất trình giấy tờ chứng minh hợp lệ theo quy định

Tên tàuSố GhếGiá véNgười cao tuổiCán bộ, người dân Lý SơnNgười cao tuổi Lý SơnNgười khuyết tật 
Lý Sơn150148.000126.000120.000115.000111.000
An Vĩnh 0478168.000143.000155.000132.000126.000
An Vĩnh Express152178.000151.000165.000140.000134.000
Chín Nghĩa Express 07 168178.000151.000165.000140.000134.000
Chín Nghĩa 09 280178.000151.000165.000140.000134.000
Super Biển Đông139178.000151.000165.000140.000134.000
Super 2 Biển Đông152178.000151.000165.000140.000134.000

 

 

 

 

 

 

Tin Tức

Video

Hình ảnh

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15