GIỜ TÀU HÔM NAY

NgàyTuyếnChuyếnGiờ ĐiTên TàuSố ghếThời gian chạy
05/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Super 2 Biển Đông
05/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn211:30Super 2 Biển Đông
05/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn313:30Super Biển Đông
05/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn415:30Super 2 Biển Đông
06/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Chín Nghĩa 09
06/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn211:30Siêu Tốc Hòa Bình
06/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn314:30Chín Nghĩa 09
07/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Siêu Tốc Hòa Bình
07/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn211:00Siêu Tốc Hòa Bình
07/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn313:00An Vĩnh Express
07/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn415:00Siêu Tốc Hòa Bình
08/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Super Biển Đông
08/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn211:30Super Biển Đông
08/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn313:30Super 2 Biển Đông
08/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn415:30Super Biển Đông
09/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00An Vĩnh Express
09/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:30Siêu Tốc Hòa Bình
09/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn311:30An Vĩnh Express
09/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn413:00Siêu Tốc Hòa Bình
09/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn515:00An Vĩnh Express
10/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super 2 Biển Đông
10/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Super Biển Đông
10/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn39:30Super 2 Biển Đông
10/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn411:00Super Biển Đông
10/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn511:30Super 2 Biển Đông
10/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn613:00Super Biển Đông
10/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn713:30Super 2 Biển Đông
10/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Super Biển Đông
11/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Chín Nghĩa 09
11/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:30Siêu Tốc Hòa Bình 2
11/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn311:30Chín Nghĩa 09
11/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn413:00Siêu Tốc Hòa Bình 2
11/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn514:30Chín Nghĩa 09
11/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn615:30Siêu Tốc Hòa Bình 2
12/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Siêu Tốc Hòa Bình
12/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn211:30Siêu Tốc Hòa Bình
12/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn313:00An Vĩnh Express
12/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn415:00Siêu Tốc Hòa Bình
13/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Super 2 Biển Đông
13/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn211:30Super 2 Biển Đông
13/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn313:30Super Biển Đông
13/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn415:30Super 2 Biển Đông
14/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00An Vĩnh Express
14/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn211:30An Vĩnh Express
14/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn313:00Siêu Tốc Hòa Bình
14/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn415:00An Vĩnh Express
15/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Super Biển Đông
15/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn211:30Super Biển Đông
15/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn313:30Super 2 Biển Đông
15/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn415:30Super Biển Đông
16/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Chín Nghĩa 09
16/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn211:00Siêu Tốc Hòa Bình 2
16/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn313:00Chín Nghĩa 09
16/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn415:00Siêu Tốc Hòa Bình 2
17/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Siêu Tốc Hòa Bình
17/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:30An Vĩnh Express
17/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn311:30Siêu Tốc Hòa Bình
17/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn413:00An Vĩnh Express
17/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn515:00Siêu Tốc Hòa Bình
18/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Super 2 Biển Đông
18/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn29:30Super Biển Đông
18/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn310:30Super 2 Biển Đông
18/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn411:30Super Biển Đông
18/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn513:00Super 2 Biển Đông
18/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn614:00Super Biển Đông
18/04/2021Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Super 2 Biển Đông

Xem thêm

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TỪ CẢNG SA KỲ ĐI LÝ SƠN

(Áp dụng từ ngày 01/01/2019 - Đơn giá đồng/vé/lượt)

Hành khách thuộc đối tượng được giảm giá vé phải xuất trình giấy tờ chứng minh hợp lệ theo quy định

Tên tàuSố GhếGiá véNgười cao tuổiCán bộ, người dân Lý SơnNgười cao tuổi Lý SơnNgười khuyết tật 
An Vĩnh Express152178.000151.000165.000140.000134.000
Chín Nghĩa 09 233178.000151.000165.000140.000134.000
Super Biển Đông139178.000151.000165.000140.000134.000
Super 2 Biển Đông152178.000151.000165.000140.000134.000
Siêu Tốc Hòa Bình152178.000151.000165.000140.000134.000
Siêu Tốc Hòa Bình 2150158.000134.000145.000123.000119.000

 

 

 

 

 

 

Tin Tức

Video

Hình ảnh

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15