GIỜ TÀU HÔM NAY

NgàyTuyếnChuyếnGiờ ĐiTên TàuSố ghếThời gian chạy
03/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Siêu Tốc Hòa Bình
03/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn28:00Super Biển Đông
03/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Super 2 Biển Đông
03/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn411:00Super Biển Đông
03/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn511:00Siêu Tốc Hòa Bình
03/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn613:00Super 2 Biển Đông
03/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Siêu Tốc Hòa Bình
03/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Super Biển Đông
04/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Super 2 Biển Đông
04/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Super Biển Đông
04/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn311:00Super 2 Biển Đông
04/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn411:00Siêu Tốc Hòa Bình
04/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn513:00Super Biển Đông
04/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn614:00Siêu Tốc Hòa Bình
04/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Super 2 Biển Đông
05/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Siêu Tốc Hòa Bình
05/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn28:00Super Biển Đông
05/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Super 2 Biển Đông
05/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn411:00Siêu Tốc Hòa Bình
05/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn511:00Super Biển Đông
05/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn613:00Super 2 Biển Đông
05/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Siêu Tốc Hòa Bình
05/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Super Biển Đông
06/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn18:00Super 2 Biển Đông
06/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Siêu Tốc Hòa Bình
06/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Super Biển Đông
06/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn411:00Super 2 Biển Đông
06/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn513:00Super Biển Đông
06/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn613:00Siêu Tốc Hòa Bình
06/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Siêu Tốc Hòa Bình
06/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Super 2 Biển Đông
07/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super Biển Đông
07/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Super 2 Biển Đông
07/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Siêu Tốc Hòa Bình
07/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn411:00Super Biển Đông
07/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn513:00Siêu Tốc Hòa Bình
07/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn613:00Super 2 Biển Đông
07/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Siêu Tốc Hòa Bình
07/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn815:00Super Biển Đông
08/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn17:30Super 2 Biển Đông
08/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn29:00Siêu Tốc Hòa Bình
08/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn39:00Super Biển Đông
08/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn411:00Super 2 Biển Đông
08/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn513:00Super Biển Đông
08/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn613:00Siêu Tốc Hòa Bình
08/03/2020Sa Kỳ - Lý Sơn715:00Super 2 Biển Đông

Xem thêm

BẢNG GIÁ VÉ TÀU TỪ CẢNG SA KỲ ĐI LÝ SƠN

(Áp dụng từ ngày 01/01/2019 - Đơn giá đồng/vé/lượt)

Hành khách thuộc đối tượng được giảm giá vé phải xuất trình giấy tờ chứng minh hợp lệ theo quy định

Tên tàuSố GhếGiá véNgười cao tuổiCán bộ, người dân Lý SơnNgười cao tuổi Lý SơnNgười khuyết tật 
Lý Sơn150148.000126.000120.000115.000111.000
An Vĩnh 0478168.000143.000155.000132.000126.000
An Vĩnh Express152178.000151.000165.000140.000134.000
Chín Nghĩa Express 07 168178.000151.000165.000140.000134.000
Chín Nghĩa 09 280178.000151.000165.000140.000134.000
Super Biển Đông139178.000151.000165.000140.000134.000
Super 2 Biển Đông152178.000151.000165.000140.000134.000

 

 

 

 

 

 

Tin Tức

Video

Hình ảnh

Thông tin cần thiết

Lịch xe Bus
TP. Quảng Ngãi – Cảng Sa Kỳ
Chuyến số Quảng Ngãi Cảng Sa Kỳ
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 7:45 8:30
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15
Cảng Sa Kỳ – TP. Quảng Ngãi
Chuyến số Cảng Sa Kỳ Quảng Ngãi
1 5:30 6:15
2 6:30 7:15
3 8:00 8:45
4 9:30 10:15
5 10:45 11:30
6 12:00 12:45
7 13:30 14:15
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:30 18:15